Management jakosti v produkci potravin

Předmět byl zrušen ! Od května 2019 se přednáší v rámci předmětu „Kvalita v laboratorní a výrobní praxi“.

1. Jakost potravin a systémy managementu jakosti.

2. Základní povinnosti a odpovědnosti provozovatele potravinářského podniku; klamání spotřebitele, ochrana proti falšování.

3. Označování potravin; výpočet nutriční hodnoty.

4. Bezpečnost potravin. Zdroje kontaminace.

5. Mikrobiologické požadavky na potraviny a výrobu potravin.

6. Ochrana proti činnosti mikroorganismů, principy. Potravinářské suroviny, jejich úchova a zpracování.

7. Základní výrobní operace a jejich vliv na jakost a zdravotní nezávadnost potravin I.

8. Základní výrobní operace a jejich vliv na jakost a zdravotní nezávadnost potravin II.

9. Přístup EU k zabezpečení zdravotní nezávadnosti potravin.

10. Systém kritických bodů (HACCP).

11. Správná výrobní a hygienická praxe. Hygienické požadavky na zemědělskou prvovýrobu, prodej a společné stravování.

12. Registrace a schvalování potravinářských podniků. Specifické požadavky na výrobu a kontrolu živočišných produktů.

13. Dohledatelnost. Audity.

14. Státní dozor.

Veškeré informace na těchto stránkách jsou určeny pouze pro výuku studentů VŠCHT Praha a autoři nenesou odpovědnost za škody způsobené použitím neaktuálních informací nebo právních předpisů.

Tato stránka není již aktuální a bude zrušena !