Úvod do potravinářské legislativy

Zaměření předmětu

Cílem přednášek předmětu Úvod do potravinářské legislativy je seznámit studenty s Evropským i národním právním systémem v oblasti výroby a kontroly potravin, nutraceutik, léčiv a biopreparátů. Jsou vysvětleny klíčové požadavky právních předpisů na výrobu, označování a distribuci potravin, na veřejné stravování a obchodování s potravinami a nutraceutiky. Pozornost je věnována posuzování kvality, bezpečnosti a výživové hodnoty potravin a ochraně spotřebitele a tržního prostředí. Je popsána úloha technických norem a systémů managementu kvality a bezpečnosti.

Studenti by po absolvování přednášek měli mít přiměřené znalosti legálních podmínek pro zpracování a distribuci potravin a nutraceutik, orientovat se v nejdůležitějších právních a technických dokumentech a v používané terminologii. Měli by se orientovat v hierarchii právních a technických norem a být schopni si vyhledat aktuálně platné dokumenty specifikující požadavky na konkrétní výrobek či proces. Své znalosti by měli být schopni uplatnit i při forenzním šetření, při komunikaci s orgány státní správy a managementu projektů.

Vzhledem k neustálému vývoji legislativy národní i evropské nemusí být uváděné odkazy na konkrétní právní předpisy přes všechnu snahu vždy aktuální.  Aktuální citaci a platné znění konkrétního předpisu by si ale měl každý student umět v praxi vyhledat a v přiměřené míře dokázat i interpretovat. Některé zásadní požadavky právních a technických předpisů jsou vysvětleny na praktických příkladech.

Syllabus (stručně)

 1. Potravinové právo národní a EU: principy, oblasti regulace, bezpečnost výrobků, odpovědnost za vady, falšování a ochrana spotřebitele.
 2. Struktura právních předpisů národních a evropských, technické normy, certifikace, informační zdroje.
 3. Strategie bezpečnosti – vědecké principy, analýza rizik, systém varování (RASFF), krizové řízení;  Zákon o veřejném zdraví.
 4. Zákon o potravinách, obecné povinnosti výrobců a distributorů, komoditní vyhlášky, ochrana před falšováním.
 5. Chemická kontaminace potravin, rezidua pesticidů a veterinárních léčiv.
 6. Podmínky používání přídatných látek a aromat, obohacování potravin.
 7. Mikrobiologické požadavky na potraviny a pokrmy (A); Správná hygienická a výrobní praxe (B).
 8. Kritické body ve výrobě potravin a systémy HACCP, systémy managementu bezpečnosti.
 9. Označování potravin a informace pro spotřebitele, výpočet a uvádění výživové hodnoty, výživová a zdravotní tvrzení.
 10. Potraviny pro zvláštní výživu, doplňky stravy – nutraceutika, bioprodukce a biopotraviny; autenticita a původ potravin.
 11. Veterinární požadavky na výrobky a na hygienu, dovoz a vývoz potravin.
 12. Úřední kontrola potravin: právní základy, organizace a kompetence, postupy a opatření.
 13. Hodnocení kvality a bezpečnosti potravin: odběry a vyšetřování vzorků.
 14. Požadavky na výrobní a zkušební zařízení a obaly, ochrana životního prostředí, „chemická“ legislativa (REACH).
 15. Zkouškový test.

Doporučená literatura

1) Příručky s výkladem

2) Právní texty a normy platné k srpnu 2019 (před použitím textu si zkontrolujte, zda se jedná o aktuální verzi)

3) Technické normy

 • ČSN ISO EN 9001:2016 Systémy managementu kvality
 • ČSN EN ISO 22000:2006 Systémy managementu bezpečnosti potravin – Požadavky na organizaci v potravinovém řetězci
 • ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Požadavky na zkušební a kalibrační laboratoře

Elektronické informační zdroje

Zákony

Další zdroje

Přednášky ke stažení – budou aktualizovány postupně od poloviny září 2019:

Aktuální informace:

Právní dokumenty pod jednotlivými odkazy byly aktualizovány naposledy k 26.8.2019 ! Veškeré informace na těchto stránkách jsou pouze pro výukové účely VŠCHT Praha a autor neodpovídá za škody způsobené použitím neaktuálních informací nebo právních předpisů.

Přednášky ve čtvrtek od 13 h v BI:

16. 9.2019, V. Kocourek: „Potravinové právo národní a EU: principy, oblasti regulace, ochrana spotřebitele. Struktura předpisů a informační zdroje.“

23.9.2019, V. Kocourek: „Bezpečnost potravin – vědecké principy, analýza rizik, systém varování (RASFF); technické normy a prokazování kvality a bezpečnosti.“

Zkouškový test je povinný a bude se psát ihned po poslední lekci (před Vánocemi). Náhradní termín testu bude 4. ledna 2019, v Bx od xx h.  Počet bodů není pro ústní zkoušku limitující, ihned po napsání je možno se v SIS přihlásit na libovolný termín ústní zkoušky. Podmínky platí stejné i pro studenty kombinovaného studia.

Výsledky testů 2019 budou v grupíku. Dosažení 35 a více bodů: A; 32 – 35 bodů: B; 28-31 bodů: C; 24-27 bodů: D; 20-23 bodů: E; méně než 20 bodů: F.

Přednášky ke stažení – v procesu aktualizace, dočasně nedostupné.

Kontakt:

 • 220 443 057 (prof. Kocourek); 220 443 184 (Dr. Kohoutková)

Email:

 • Vladimir.Kocourek(a)vscht.cz
 • Kamila.Mikova(a)vscht.cz a Jana.Kohoutkova(a)vscht.cz

Pro dotazy a požadavky konzultací apod. využívejte přednostně e-mailové spojení !

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ústav analýzy potravin a výživy, Technická 3, 166 28 Praha 6
Budova B, 1. patro, č. dv.137 (prof. Kocourek)